Zapory przeciwpowodziowe

Powodzie co roku wyrządzają szkody w wysokości wielu miliardów. Skutki finansowe ponoszą właściciele ziem, nieruchomości, przedsiębiorstwa, ubezpieczyciele oraz państwo - więc ostatecznie podatnicy. Oprócz szkód materialnych dochodzi psychiczne obciążenie dotkniętej klęską ludności.

System ochronny Beaver® pozwala szkody powodzi oraz z tym związane straty ograniczyć lub całkiem im zapobiec.

System ochrony przed powodzią Beaver® składa się z dwóch równolegle położonych na stałe połączonych węży z tworzywa sztucznego. Napompowane elementy zapory umożliwiają sprawne ustawienie w wymaganym położeniu. Następnie zapory zostają napełnione wodą. Wodę pompuje się z pobliskiego zbiornika wodnego lub zostaje pobrana z hydrantu. Elementy zapory są łączone z użyciem systemu manszetowego. W ten sposób powstaje dowolnie długa, optymalnie dopasowana do warunków topograficznych zapora. W sytuacji zagrożenia dodatkową wysokość spiętrzającą uzyskuje się poprzez umieszczenie trzeciej zapory na dwóch wcześniej napełnionych.

System Beaver® daje możliwość szybkiego ustawienia zapór przeciwpowodziowych.

  • Zapory te są elastyczne i łatwe w użyciu.
  • Szybki i łatwy demontaż, jak i możliwość składowania na niewielkiej przestrzeni.
  • W ostatnich latach system Beaver® został stukrotnie użyty w akcjach.
  • Służby bezpieczeństwa cenią ten przyjazny dla użytkownika, elastyczny i szczególnie wydajny w akcji system zapór ochronnych.

Systemy zapór Beaver® (do czerwca 2017 sprzedano około 80 km) zapobiegają w wielu miejscach milionowym szkodom.

Ponad 1000 skutecznych akcji przeciwpowodziowych i podtopieniowych!!!
Wyniki te czynią system mobilnych tam BEAVER jednym z najskuteczniejszych systemów ochrony przed powodzią i podtopieniami.


Firma KROLPOL dostarczyła dla Państwowej Straży Pożarnej oraz Obrony Cywilnej blisko 140.000 mb zapór przeciwpowodziowych.
Dokumenty do pobrania: Beaver - katalog
Pobierz dokument
Share by: