Trenażery

Dlaczego HAAGEN?

Siłą projektów HAAGEN jest praktyczna wiedza o treningu gaśniczym i strażach pożarnych. Firma HAAGEN dokłada wiele wysiłku, aby uwzględnić aktualną światową wiedzę i doświadczenia we wdrażanych produktach standardowych i projektach indywidualnych. Wiedza, know-how i możliwości dostępnych obecnie technologii zawierane są w produkcie końcowym. Technika musi odgrywać jednak przy realizacji celów szkoleniowych służebną rolę. 
KROLPOL jest wyłącznym przedstawcielem HAAGEN w Polsce.

Produkty standardowe i projekty indywidualne HAAGEN opracowywane są przez technologów posiadających praktyczne doświadczenie (w tym przez byłych pracowników straży pożarnych), zapewniając możliwie realistyczny trening i bezcenne wsparcie dla instruktorów. Wiadomości i umiejętności instruktora odgrywają jednak nadal nadrzędną rolę. Rozwiązania firmy HAAGEN umożliwiają kompletność wyszkolenia. W tym leży siła i dodatkowa wartość produktów HAAGEN.

Proponowane produkty standardowe i projekty indywidualne rozwijane są w ciągłej współpracy z użytkownikami.

Dokumenty do pobrania: 

Katalog branża pożarnicza
Pobierz dokument
Katalog branża BHP
Pobierz dokument
Standardowe produkty HAAGEN:
  • Elektroniczne gogle symulujące zadymienie
  • Profesjonalne maszyny do zadymiania
  • Symulatory świetlno-akustyczne
  • Symulatory płomienia
  • Symulatory butli z ulatniającym się gazem
  • Symulatory zjawiska flash-over
  • Manekiny ludzi i zwierząt do treningu ewakuacji
  • Trenażery ogniowe do treningu z gaśnicami i wężami
  • Trenażery elektroniczne do treningu z gaśnicami
Share by: