Dekontaminacja masowa

Podczas określenia wymagań względem systemów dekontaminacji postawiono 3 główne pytania:

DLACZEGO?

Choć prawdopodobieństwo użycia bojowych środków trujących podczas konfliktu zbrojnego zmalało, pojawiło się nowe zagrożenie związane z użyciem substancji toksycznych przez organizacje terrorystyczne - dowodem tej tezy były wydarzenia w Tokijskim metrze w 1995 roku. Podobnie jest z substancjami radioaktywnymi - choć prawdopodobieństwo jest niewielkie, nie można go ignorować, gdyż wyniki takiego działania będą nieuniknione i będą nim: SKAŻONE OFIARY.

GDZIE?

Wymagane jest zapewnienie systemów dekontaminacji zarówno na miejscu zdarzenia, jak i w szpitalach, gdzie udzielana jest pomoc ofiarom. Na miejscu zdarzenia z prostego powodu: substancje toksyczne należy usunąć z ciała tak szybko, jak to tylko możliwe, z minimalnym opóźnieniem. Musi to się także koniecznie odbyć przed dalszym transportem poszkodowanych w celu uniknięcia środków transportu.

JAK?

Efektywna dekontaminacja może zostać przeprowadzona wyłącznie z dala od źródła dalszego skażenia, w ciepłym otoczeniu redukującym dalszy szok, z użyciem dużej ilości ciepłej wody gwarantującej skuteczne usunięcie skażenia. Proces dekontaminacji musi także umożliwiać użycie detergentów dekontaminacyjnych lub innych substancji skutecznie likwidujących skażenie.

KROLPOL jest wyłącznym przedstawicielem SWEDE w Polsce.
Dokumenty do pobrania:Swede - katalog
Pobierz dokument
Share by: